P. Zadnipru Nr 2/2

Destinaţia: Socială – pentru păturile social vulnerabile
Numărul de apartamente: 81
Suprafata: 9800m2
Începutul lucrărilor: mai 2006
Dat în exploatare: iunie 2008

(+373) 022 830007, 079830007
Companie de construcție