L. Deleanu Nr. 7/5

Destinaţia: Socială – pentru păturile social vulnerabile
Numărul de apartamente: 81
Suprafaţa: 9800 m2
Începutul lucrărilor: mai 2006
Dat în exploatare: iunie 2008

(+373) 022 830007, 079830007
Companie de construcție